Müsilajsız Marmara:
Marmara Denizi’ni Yaşatalım Sivil Toplum Çalıştayı

Marmara Denizi'nin bizler ve diğer canlı türleri için ekonomik, kültürel, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğini sağlamak ana amacımızdır. Bu alanda bir sosyal mutabakat için farklı kollardan eş zamanlı olarak ilerleyerek sivil toplum, sanayi, gönüllüler ile çalışmak, kamuoyunda atıksız yaşam, temiz üretim süreçleri ve diğer sürdürülebilir kalkınma amaçları ile somut bağlantılar kurulması Marmara Denizi’ni yaşatacak adımlardan sadece birkaçı.

Bu adımları hayata geçirmek, etkisini artırmak gayretindeyiz. Müsilajsız bir Marmara Denizi için 11 Mayıs 2022 tarihi, saat 10:30-13:30 tarihinde yapılan “Müsilajsız Marmara Sivil Toplum Çalıştayı” ile kamu kuruluşları ve yerel yönetimler kadar meseleye sivil toplum ve kamuoyunun yapıcı ve onarıcı katkısını sağlamak üzere ortak anlayış ve kollektif bir aksiyon birliği oluşturmak amaçlanmıştır.

Bu çalıştay ile ilgili çalışma gruplarıyla yapılan çalışmadan kazanılan deneyimin, orta-uzun vadede sanayi, gıda, tarım ve bankacılık sektörüne uygulanması ve işbirlikleri hedeflenmektedir.

Marmara Denizi somut bir değer ve çalışma alanı olarak hemen yanı başımızda şimdilik “sessizce” durmaktadır. İklim değişikliği, canlılar, doğa yani kısaca yaşamı korumak için yeni yollar arayan, iyi örnekleri çoğaltmaya çalışan sizler ve bizler bu suskunluk sarmalından birlikte sıyrılabiliriz.

Etki Çemberleri

(29 Nisan tarihli çalıştayımızda sivil toplum kuruluşlarına “Marmara Denizi Sizin İçin Ne İfade Ediyor?” diye sorduk)

Çalıştayımızın bir çıktısı olarak katılımcımız olan sivil toplum kuruluşları ile daha temiz, kendini yenileyebilen, yüzlerce denizel türe ev sahipliği yapabilen Müsilajsız bir Marmara hedefiyle yerel yönetimler, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları için Marmara Denizi Dostu Mutabakatı oluşturduk. Destekçi olan, değerli katkılarını sunan tüm sivil toplum kuruluşlarına gönülden teşekkürlerimizi borç biliriz.

Etki Çemberleri
Etki Çemberleri

Denizlerimiz tüm ekosistemle bir bütün halinde çalışıyor. Ancak Marmara mevcut haliyle bu bütünün içindeki görevini yerine getiremiyor. Ortak akıl ve deneyimleriniz ile sizleri, toprağın, suyun, havanın, canlıların Marmara Denizi için sesi olmaya çağırıyoruz. Marmara’yı birlikte yaşatalım!

II. Musilajsız Marmara STK Çalıştayı hakkında bilgi almak ve kayıt yaptırmak için bize ulaşın.

(Çalıştay raporunu indirmek için tıklayınız.)