Döngüsel Ekonomi

Döngüsel ekonomi, kaynak kullanımının optimize edilmesini ve atıkların minimuma indirilmesini hedefleyen bir yaklaşımdır. Geleneksel lineer ekonomi modeli, kaynakları al, kullan, at mantığıyla işler. Ancak döngüsel ekonomi, bu lineer modeli kırarak, atıkları kaynaklara dönüştürme sürecini benimser.

Bu modelde, ürünlerin tasarım aşamasından başlayarak, malzemelerin kullanım sürecine kadar olan her adım düşünülerek planlanır. Ürünlerin ömrü uzatılır, bakım kolaylaştırılır ve geri dönüşüm süreçleri göz önünde bulundurulur. Bu sayede, atıkların yeniden kullanılabilir hale gelmesi ve doğal kaynakların daha etkin bir şekilde yönetilmesi amaçlanır.

Döngüsel ekonomi, sürdürülebilirliği desteklerken aynı zamanda ekonomik büyümeyi teşvik eder. Yeniden kullanım ve geri dönüşüm süreçleri, yeni istihdam alanları yaratır ve ekonomik çeşitliliği artırır. Ayrıca, doğal kaynakların daha etkin kullanılması, çevresel etkiyi azaltır.

Bu sürdürülebilir ekonomi modeli, gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakma hedefini taşır. Döngüsel ekonomi, atıkları bir sorun olarak değil, bir fırsat olarak görerek, kaynakları daha akıllıca kullanmayı ve gezegenimizi korumayı amaçlar.

Etki Çemberleri Vakfı olarak döngüsel ekonomiyi destekliyor, doğaya ve insana dost yeni paradigmanın temel nosyonu olduğunu düşünüyoruz.