Mavi-Yeşil Gelecek: Marmara Nedir?

Caddebostan Musilaj
Kaynak: AA

Mavi Yeşil Gelecek: Marmara, Marmara Deniz kirliliğinin görünür bir sonucu olan müsilajın 2021 yılında kendini birçok yerde göstermesi ile doğan mesele odaklı bir çalışmadır. Mavi-Yeşil Dönüşüm ile meselemiz, çevresel sürdürülebilirlik ve su kaynaklarının korunması konularında atılan adımları ifade eder. Sürdürülebilirlikle ilgili stratejilere bütünlüklü yaklaşmayı esas alır. Deniz ve su ekosistemlerinin korunması ve sürdürülebilir yönetimi, enerji kullanımının optimizasyonu, atık yönetimi ve çevre dostu üretim tekniklerinin uygulanması gibi örnekler Mavi-Yeşil Dönüşüm paradigmasına örnektir.

Mavi Yeşil Gelecek Marmara, 2022 yılında kurulan Etki Çemberleri Vakfı’nın ilk meselesidir. Etki Çemberleri Vakfı sosyal girişimcilik, sürdürülebilirlik ve sosyal etki yatırımcılığı konularında mevcut çalışmaları destekleyen, müzakereci bir tutumla iş birlikleri kurma anlayışına sahiptir. Vakfın kuruluşu itibariyle ele aldığı ilk mesele ise Mavi Yeşil Gelecek Marmara olmuştur.

Mavi Yeşil Gelecek Marmara ile, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, AB Yeşil Mutabakatı ve Marmara Denizi Eylem Planı’nın odak noktalarını beraber düşünüyor; sanayimizin güçlenmesi, döngüsel ekonomiye geçiş ve etki odaklı yatırımcılık aracılığıyla doğanın korunması için birlikte çalışıyoruz.

Mavi Yeşil Gelecek Marmara, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve yerel yönetimler, sanayi kuruluşları, balıkçılar, gemi ve liman işletmeleri ve vatandaşları ortak hedef doğrultusunda bir araya getirmeyi amaçlar. Marmara Deniz kirliliğine çözüm bulmak için ortaklıklar kurarak, dünyaya, denize ve tüm canlılara iyi gelecek örnekleri birlikte çoğaltabiliriz.

Mavi Yeşil Dönüşümle, doğa ile uyum içinde yaşayarak hem kendimize hem de gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabiliriz.